Медичний факультет №3

Медичний факультет №3

 Інфекційні хвороби в дітей : підручник / С. О. Крамарьов, О. Б. Надрага, Л. В. Пипа [та ін.] ; ред.: С. О. Крамарьов, О. Б. Надрага. - Київ : Медицина, 2010. - 392 с. : іл. - Бібліогр.: с. 389. - 105.00 грн.

 

 

Бронхіальна астма у дітей : навчальний посібник / В. Г. Майданник, І. С. Сміян, П. І. Січненко [и др.] ; за ред.: В. Г. Майданник, О. І. Сміяна ; Міністерство освіти і науки України [та ін.]. - Суми : Сумський державний університет, 2017. - 243 с. - Бібліогр.: с. 240-243. - ISBN 978-966-657-663-0 : 80.00 грн., 97.00 грн., 55.00 грн.

 

 

Марушко, Ю. В. Дитяча гематологія : навч. посібник / Ю. В. Марушко, С. А. Пісоцька, Н. С. Бойко ; ред.: Ю. В. Марушко, С. Б. Донська ; Національний медичний університет імені О. О. Богомольця. - 2-е вид., випр. і доп. - Київ : ФОП Сторожук О. В., 2013. - 176 с. : табл. - Библиогр.: с. 174-175. - ISBN 966-96180-39-47 : 20.00грн.

 

 

Марушко, Юрій Володимирович. Практичний довідник педіатра, лікаря загальної практики - сімейної медицини : довідник / Ю. В. Марушко, Т. В. Гищак, Т. В. Марушко ; Міністерство охорони здоров'я України, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця. - Київ : Сторожук О. В., 2014. - 170с. - ISBN 978-617-7143-10-8 : 20.00 грн.

 

 

Політравма у дітей : навч.-метод. посібник / І. М. Бензар та ін. ; За ред. А. Ф. Левицького, В. П. Притули, І. М. Бензар ; Національний медичний університет імені О. О. Богомольця. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. - 200 с. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-673-229-6 : 70.00 грн.

 

 

Невідкладні стани в педіатричній практиці : навчальний посібник для студентів, лікарів-інтернів медичних закладів вищої освіти / Ю. В. Марушко [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України [и др.]. - 2-ге вид. перероб. та допов. - Київ : ВСВ Медицина, 2020. - 440 с. - Бібліогр.: с. 434-439. - ISBN 978-617-505-773-5 : 295.00 грн., 294.00 грн.

 

 

Пропедевтика педіатрії : навч. посібник для студ. 3 курсу мед. факультетів ВМНЗ України IV р.а. / Є. І. Юліш [та ін.] ; за ред. Є. І. Юліша, Ю. В. Марушка ; Донецький нац. мед. ун-т ім. М. Горького, НМУ ім. О. О. Богомольця. - Донецьк ; Київ : [б. и.], 2013.

Модуль ІІ.Ч. І. : Анатомо-фізіологічні особливості, методика обстеження, семіотика уражень шкіри, підшкірної клітковини, лімфатичних вузлів, кістково-суглобової, м`язової, серцево-судинної систем, органів дихання, системи крові. - 340 с. - 30.00 грн.

 

 

Педіатрія : підручник для студ. вищ. навч. закладів IV рівня акред. / О. В. Тяжка [та ін.]; за ред. О. В. Тяжкої ; Міністерство охорони здоров'я України, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця. - 5-те вид., випр. та допов. - Вінниця : Нова Книга, 2018. - 1152 с. : іл. - ISBN 978-966-382-695-0 : 443.00 грн.

 

 

Терапевтична стоматологія дитячого віку : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / Л. О. Хоменко та Ін. За ред. Л. О. Хоменко. НМУ ім. О. О. Богомольця. Кафедра дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань. - 2-е вид., стереот. - Київ : Книга плюс, 2016. - ISBN 978-966-460-070-2. Т. 2. - 2016. - 328 с. - 450.00 грн.

 

 

Марушко, Юрій Володимирович. Маніпуляції в педіатрії: показання та техніка виконання : навчальний посібник / Ю. В. Марушко, Т. В. Гищак, Ю. І. Тодика ; Національний медичний університет імені О. О. Богомольця. - Київ : Медицина, 2019. - 144 с. - ISBN 978-617-505-655-4 : 105.00 грн.

 

 

Майданник, Віталій Григорович. Клінічна діагностика в педіатрії : посібник / В. Г. Майданник, О. В. Бутиліна. - Київ : Дорадо-Друк, 2012. - ISBN 978-966-2077-44-5 : 120.00 грн.

 

 

Пропедевтична педіатрія : підручник для студ. вищих медичних навч. закладів ІV рівня акредитації / В. Г. Майданник [та ін.] ; за ред. В. Г. Майданника ; Міністерство охорони здоров'я України, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця. - Вінниця : Нова книга, 2012. - 880с. : іл. - Бібліогр. в кінці розд. - Предм.покажч.: с. 870-879. - 250.00 грн., 260.00 грн., 250 .00 грн., 250 грн., 220.00 грн.

 

 

Buicko, Jessica. Handbook of Pediatric Surgery : руководство / J. L. Buicko, M. A. Lopez, M. A. Lopez-Viego. - Philadelphia ; Baltimore ; New York : Wolters Kluwer, 2018. - 608 p. : il. - Bibliogr. after chap. ; Index: p. 573-607. - ISBN 978-7496388537 : 2735.00 грн.

 

 Екстрена медична допомога: вибрані аспекти : навч. посібник / В. К. Гродецький [та ін.]. - Київ : Ландон-ХХІ ; Донецьк : Ландон-ХХІ, 2014. - 320 с. - ISBN 978-617-7049-64-6 : 40.00 грн.

 

 

Захворювання органів дихання у дітей. Невідкладні стани в дитячій пульмонології : навчальний посібник / Ю. В. Марушко [та ін.] ; Міністерство охорони здоров'я України, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця. - 2-ге вид., доп. - Харьков : Планета-Принт, 2013. - 212 с. - ISBN 978-617-669-088-7 : 35.00 грн., 80.00 грн.

 

 

Педіатрія : національний підручник : у 2 т. Т. 1 / В. В. Бережний [та ін.] ; за ред. проф. В. В. Бережного ; Національний медичний університет імені О. О. Богомольця. - Київ : ФОП Сторожук О. В., 2013. - 1040 с. : граф., табл., портр. - ISBN 978-617-7143-01-6 : 200.00 грн.

 

 

Педіатрія : національний підручник : у 2 т. Т. 2 / Н. В. Алексеєнко [та ін.] ; за ред. проф. В. В. Бережного ; Національний медичний університет імені О. О. Богомольця. - Київ : ФОП Сторожук О. В., 2013. - 1024 с. : табл., граф., портр. - ISBN 978-617-7143-04-7 : 200.00 грн.

 

 

Pediatrics infectious diseases : textbook / S.O. Kramareve, O. B. Nadraga, L. V. Pipa et. al.; dited by S.O. Kramarev et. al. ; Ministry of Public Health of Ukraine; National O. O. Bohomolets Medical University. - Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2014. - 240 p. - ISBN 978-617-505-251-8 : 110.00грн.

 

 

Pediatrics : textbook / O. V. Tyazhka, T. V. Pochinok, A. M. Antoshkina, Yu. B. Yashchenko ; ed. O. V. Tyazhka ; Ministry of Health of Ukraine, Bogomolets National Medical University. - 3rd ed., reprint. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. - 544 p. : il. - ISBN 978-966-382-690-5 : 440.00 грн.

 

 

Nelson Textbook of Vol.1 / Robert M. Kliegman [et al.] ; ed. Richard E. Behrman. - 21ed. - Philadelphia : "Elsevier", 2020. - p. 1900 : il. - Index: p. 1-140. - ISBN 978-0-323-52950-1. - ISBN IE 978-0-323-56890-6 : 1773.00 грн.

 

Nelson textbook of pediatrics : учебник / R. M. Kliegman [et al.]. - 20th, internation. ed. - Edinburgh ; London ; New York : "Elsevier", 2016. - ISSN 978-1-455.

Vol. 1. / R. M. Kliegman [et al.] ; ed. emerit. R. E. Behrman. - 1756 p. : il. - Index after Vol. 1. - 1769.51 грн.

 

Nelson textbook of pediatrics : учебник / ed. R. M. Kliegman [et al.]. - 20th ed., internation. ed. - Edinburgh ; London ; New York : "Elsevier", 2016. - ISSN 978-1-455.

Vol. 2. / R. M. Kliegman [та ін.] ; ed. emerit. R. E. Behrman. - P. 1756-3473 : il. - Index: after Vol. 2. - ISBN 978-1-4557-7566-8 : 1769.51 грн.

 

Nelson essentials of pediatrics : руководство / K. J. Marcdante, R. M. Kliegman. - 8th ed. - Philadelphia : Elsevier, 2019. - 818 p. : il. - (International edition). - Index: p.769-818. - ISBN 978-0-323-51145-2 (Nelson essentials of pediatrics, eighth edition). - ISBN 978-0-323-52735-4 (International edition) : 3042.00 грн.

 

Kapitan, Tatjana Vladimirovna. Propaedeutics of children's diseases and nursing of the child : texbook for students of higher medical educational institutions / T. V. Kapitan. - 4th ed., updated and translated in English. - Vinnytsia : The State Cartographical Factory, 2012. - 808 p. : il. ; 21 см. - Index: p. 791-801. - Recommended literature: p. 802-804. - ISBN 978-966-2024-90-6 : 190.00 грн., 320.00 грн.

 

03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1

тел. (044) 454-49-58, (044) 454-49-28

E-mail: library@nmu.ua