Подарунок бібліотеці  

 

  

Колектив бібліотеки висловлює щиру подяку доктору медичних наук, професору, заслуженому діячу науки і техніки України Пасєчнікову Сергію Петровичу та кафедрі урології НМУ імені О. О. Богомольця за подаровані підручники та посібники українською та англійською мовами у кількості 33 примірника :

 

 

 Сучасні проблеми урології : посібник / С. П. Пасєчніков, В. І. Зайцев. – Київ : Бібліотека Здоров’я України, 2017. – 218 с.

 

 Сучасні проблеми урології у практиці сімейного лікаря : довідник лікаря / С. П. Пасєчніков, В. І. Зайцев. – Київ : Бібліотека Здоров’я України, 2015. – 126 с.

 

 Урологія: підручник для студентів вищих мед. навч. закл. / [С. П. Пасєчніков, С. О. Возіанов, В. М. Лісовий та ін.] ; за ред. С. П. Пасєчнікова. – 3-тє вид., випр. і доповн. – Вінниця : Нова Книга, 2019. – 424 с.: іл.

 

 Urology : textbook for students of higher medical educational institutions of IVth accreditation level / ed. by: S. P. Pasiechnikov. – 3 ed. – Vinnytsia: Nova Knyha, 2020. – 416 p.

 

 Urology (practical skills for interns) : Study guide / by: V. P. Stus, S. P. Pasiechnikov ; [V. P. Stus, S. P. Pasiechnikov, N. N. Moiseyenko et al.]. – Dnipro : Accent PP, 2017. – 282 p.

 

 Урологія : (практичні навички для лікарів-інтернів) : навч.-метод. посіб. / за ред. В. П. Стус, С. П. Пасєчніков ; [В. П. Стус, С. П. Пасєчніков, М. М. Моісеєнко та ін.]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – 282 с.

 

Книги можна замовити у відділі наукової медичної літератури (стоматологічний корпус, бібліотека, 1-й поверх, кімната № 4).

 

січень 2023 року

03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1

тел. (044) 454-49-58, (044) 454-49-28

E-mail: library@nmu.ua