Нова науково-медична література у фонді бібліотеки

НМУ імені О. О. Богомольця

 

Бібліотека НМУ імені О. О. Богомольця висловлює щиру подяку Мальцеву Дмитрові Валерійовичу, кандидатові медичних наук, завідувачу лабораторії імунології та молекулярної біології НДІ ЕКМ НМУ імені О. О. Богомольця, клінічному імунологу, неврологу, нейроімунологу за подарований прнимірник монографії:

– Мальцев Д. В. Герпесвірусні нейроінфекції в клінічних випадках : монографія / НМУ ім. О. О. Богомольця, Ін-т експеримент. і клініч. медицини ; Мальцев Д. В. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – 224 с.

В монографії поряд із короткими теоретичними даними семіотики герпесвірусних уражень нервової системи людини і клініко-радiологiчною класифікацією викликаних герпесвірусами менiнгiтiв, енцефалітів та мiєлiтiв наведені детальні описи показових клінічних випадків герпесвірусних нейроінфекцій, індукованих різними видами представників родини Herpesviridae. Презентація матеріалу у форматі клінічних випадків полегшує сприйняття і осмислення нової i складної інформації практикуючими неврологами, інфекціоністами, нейрохірургами і клінічними імунологами, що мають бути залученими до складу мультидисципінарних бригад при веденні пацієнтів з важкими формами реактивованих  герпесвірусних інфекцій у людей.

Монографію можна замовити у відділі наукової медичної літератури (стоматологічний корпус, 2-й поверх, кімната № 17).

03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1

тел. (044) 454-49-58, (044) 454-49-28

E-mail: library@nmu.ua