Подарунок бібліотеці

 

Колектив бібліотеки Національного медичного університету        імені О. О. Богомольця висловлює подяку начальнику відділу ліцензування та акредитації Департаменту контролю якості надання медичної допомоги МОЗ України Гажаман Тетяні Олександрівні за подаровані примірники підручників, монографій, навчальних посібників і видань:

 

 

 

 

Сучасні напрями менеджменту в охороні здоров’я: навч. посіб. / Ю. В. Вороненко [та ін.]; за заг. ред. академіка НАМП України Вороненка Ю. В . – Київ : Видавничо-інформаційний центр «Медицина України», 2015. – 335 с.

 

 

 

 

Дрижак В. І., Домбрович М. І. Рак молочної залози: навч. посіб. / В. І. Дрижак, М. І. Домбрович. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – 152 с.

 

 

 

 

 

 

 

Підручник з лікарської етики / за ред. академіка АМН України, Голови Комітету з лікарської етики ВУЛТ Л. Пирога. – переклад з 2-го анг. видання, 2009. – 136 с.

 

 

 

 

 

 

Латишев Є. Є. Еволюція дефініції «здоров’я» : навч. вид. / Є. Є. Латишев. – Київ, 2015. – 80 с.

 

 

 

 

 

 

 

Хміль С. В., Кучма З. М., Романчук Л. І. Акушерство: підруч. і посіб. / С. В. Хміль, З. М. Кучма, Л. І. Романчук. –2-ге вид., переробл. і доповн., 2010. – 584 с.

 

 

 

 

 

 

Національне керівництво з виробничої трансфузіології для закладів, підрозділів та лабораторій служби крові: посіб. / ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України»; ХМАПО МОЗ України; Харків. обл. центр служби крові. – Харків: Золоті сторінки, 2015. – 336 с.

 

 

 

 

 

Нормализация артериального давления: монография / В. Г. Передерий [ и др.] : «АВВ», 2009. – 251 с.

 

 

 

 

 

 

 

История Киевского военного госпиталя. Киевский госпиталь — учебная и научная база медицинского факультета Университета Св. Владимира и Киевского медицинского института // М. П. Бойчак. – Киев: «Пресса Украины», 2005. –752 с.

 

 

 

 

 

Бойчак М. П., Лякина Р. Н. Их путь в медицину начинался с Киево-Могилянской академии: монография // М. П. Бойчак, Р. М. Лякина. – Киев: Мединформ, 2011. – С. 329.

 

 

грудень 2022 року

03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1

тел. (044) 454-49-58, (044) 454-49-28

E-mail: library@nmu.ua