Подарунок бібліотеці

 

 

 Колектив бібліотеки висловлює щиру подяку кафедрі описової та клінічної
анатомії НМУ імені О. О. Богомольця за поповнення фонду навчальною
літературою

 

 

 

 

 

 

1. Бобрик І. І., Черкасов В. Г. Особливості функціональної анатоміїдитячого віку: посібник / І. І. Бобрик, В. Г. Черкасов. – Київ, 2002. – 116с., 11 іл.

 

 

 

 

 

 

2. Історія анатомії / В. Г. Черкасов [та ін.]. – Луганськ, ТОВ «Віртуальна
реальність», 2012. – 148 с.

 

 

 

 

 


3. Міжнародна анатомічна номенклатура. Nomina anatomica: довід. вид. /
уклад. К. А. Дюбенко. – Київ, ВТФ « Перун», 1997. – 304 с.

 

 

 

 

 

 

4. Черкасов В. Г. Органи чуття : структура і функції / В. Г. Черкасов. –
Київ, 2003. – 212 с., 41 іл.

 

 

 

 

 

 

5. Черкасов В. Г., Кравчук С. Ю. Анатомия человека: учебное пособие:перевод с укр. языка / В. Г. Черкасов, С. Ю. Кравчук. – Винница: Нова Книга, 2014. – 584 с.: ил.

 

 

 

 

 

 

6. Анатомія людини: підручник: у 3 т. Т. 1 / А. С. Головацький, В. Г.Черкасов, М. Р. Сапін [та ін.]. – вид. 6-те, доопрац. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 368 с.: іл.

 

 

 

 

 

 

7. Анатомія людини: підручник: у 3 т. Т. 2 / А. С. Головацький, В. Г.
Черкасов, М. Р. Сапін [та ін.]. – вид. 6-те, доопрац. – Вінниця : Нова
Книга, 2018. – 456 с.: іл.

 

 

 

 

 

8. Анатомія людини: підручник: у 3 т. Т. 3 / А. С. Головацький, В. Г.Черкасов, М. Р. Сапін [та ін.]. – вид. 3-те, доопрац. – Вінниця : Нова Книга, 2015. – 376 с.: іл.

 

 

 

 

 

 

9. Свиридов О. І. Анатомія людини: підруч. / за ред. І. І. Бобрика. – Київ:
Вища школа, 2000. – 399 с.: іл.

 

 

 

 

 

 

10. Гістологічна термінологія, Міжнародні терміни з цитології та гістології
людини — Terminologia Histologica. International Terms for Human
Cytology and Histology: навч. посіб. / Федеративний міжнародний
комітет з анатомічної термінології: переклад з англ. вид.; за ред. Ю. Б.
Чайковського, О. Д. Луцика. – Київ: « Медицина», 2010. – 304 с.

 


Книги можна замовити у відділі наукової медичної літератури (стоматологічний
корпус, бібліотека, 2-й поверх, кімната № 17).

 

січень 2023 року

03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1

тел. (044) 454-49-58, (044) 454-49-28

E-mail: library@nmu.ua