Нова наукова медична література у фонді

Бібліотеки НМУ імені О. О. Богомольця 

– Залесский В. Н. Детоксикационное питание: молекулярные основы редокс-зависимой регуляции функционального состояния мезенхимальных и раковых стволовых клеток ингредиентами пищи: монография / В. Н. Залесский, Н. В. Великая, С. Т. Омельчук. – Винница: Нова Книга, 2021. – 544 с.


                      

В монографії узагальнені результати досліджень детоксикаційного харчування. Розглянуті молекулярні захисні механізми детоксикаційної активності біологічних компонентів їжі. Виявлені молекулярні мішені впливу детоксикаційних біокомпонентів у нутріційній підтримці профілактики та лікування мультифакторних захворювань людини. Здійснено аналіз сучасних проблем детоксикаційного харчування на основі обліку редокс-залежних механізмів трансформації фундаментальних біологічних процесів за участю мезенхімальних та ракових стовбурових клітин під впливом біологічно активних компонентів харчових продуктів рослинного походження.

Видання рекомендоавано клініцистам-дослідникам, дієтологам, студентам, інтернам, клінічним ординаторам лікувальних, медико-профілактичних факультетів ЗВМО.

– Залесский В. Н. Противовоспалительное питание в профилактике и лечении хронических неинфекционных (в том числе опухолевых) заболеваний человека. Молекулярные защитные механизмы биоактивных компонентов пищи: монография /  В. Н. Залесский, Н. В. Великая, С. Т. Омельчук. – Винница: Нова Книга, 2014. – 736 с.

 

    

В монографії узагальнені результати досліджень з проблем протизапального харчування. Розглянуті молекулярні захисні механізми протизапальної активності біоактивних компонентів їжі. Виявлені молекулярні мішені впливу протизапальних інгредієнтів продуктів харчування для оптимізації впливу фітоз’єднань в профілактиці та лікуванні хронічних інфекційних (в тому числі пухлинних) захворювань людини.

Видання рекомендовано лікарям, дієтологам, спеціалістам суміжних спеціальностей: кардіологам, онкологам, терапевтам, ревматологам, ендокринологам, студентам, інтернам, клінічним ординаторам лікувальних, медико-профілактичних факультетів ЗВМО.

– Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (17 березня, 2021 р.) / Мін-во охорони здоров’я України, Нац. акад. наук України, Нац. мед. ун-т імені О. О. Богомольця, Ін-т гігієни та екології; за заг. ред. С. Т. Омельчука. – Київ, 2021. – 195 с.

 

    

У збірнику матеріалів конференції висвітлено формування міждисциплінарних багаторівневих зв’язків екології та профілактичної медицини як складової  системи громадянського здоров’я, розуміння парадигми еколого-гігієнічних взаємин, направлених на зміцнення здоров’я людини через його соціальні, економічні детермінанти, включаючи мінімізацію несприятливого впливу факторів навколишнього середовища на  здоров’я населення.

Підручники можна замовити у  відділі наукової медичної літератури (стоматологічний корпус, 1-й поверх, кімната № 4)

03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1

тел. (044) 454-49-58, (044) 454-49-28

E-mail: library@nmu.ua