Нова наукова та навчальна література у фонді бібліотеки

НМУ імені О. О. Богомольця

 

          Бібліотека висловлює щиру подяку Чалому О. В., завідувачеві кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики НМУ імені О. О. Богомольця, членові-кореспондентові НАПН України, професорові за подарований комплект наукової та навчальної медичної літератури: 

– Чалий О. В. Синергетичні принципи освіти та науки : [монографія] / Акад. пед. наук України, Нац. мед. ун-т імені О. О. Богомольця ; О. В. Чалий. – Київ, 2000. – 251 с.

   В монографії викладені основи сучасного міждисциплінарного наукового напрямку – синергетики. Синергетика вивчає процеси впровадження і самоорганізації у відкритих системах різної природи. В монографії висвітлені основні ідеї, методи і досягнення синергетики.

     Видання розраховане на студентів ЗВО, аспірантів, викладачів, наукових співробітників та всіх тих, хто цікавиться сучасними досягненнями синергетики і універсальними принципами розвитку природи і суспільства.

 Чалый А. В. Неравновесные процессы в физике и биологии : учебное пособие / А. В. Чалый. – Киев : Наукова думка, 1997. – 183 с.

     В навчальному посібнику викладені основи термодинаміки необернених процесів, фізичної кінетики, нерівноважної статистичної термодинаміки, а також  розглянуті нерівноважні процеси, які відбуваються у відкритих біологічних системах.

     Підручник для студентів фізичних, біологічних, медичних і медико-інженерних факультетів ЗВО, аспірантів, викладачів, наукових співробітників.

 

– Флуорисцентна спектроскопія : можливості застосування в медичній практиці : [монографія] / І. Д. Герич, О. В. Булавенко, Л. Р. Остап’юк, А. С. Волошиновський, С. В. Мягкота. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 366 с.

     Авторами даної монографії доведена діагностична цінність методу флуорисцентної спектроскопії, яка продемонстрована на моделях захворювань sn vitro і клінічно підтверджена шляхом дослідження спектрів флуорисценції та спектрів збудження флуорисценції сироватки крові і сечі хворих з хірургічною та акушерською патологією.

     Видання розраховане на працівників системи охорони здоров’я, викладачів і студентів ЗВМО, фізиків-експериментаторів, науковців.

03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1

тел. (044) 454-49-58, (044) 454-49-28

E-mail: library@nmu.ua