До 180-річчя Національного медичного університету

імені О. О. Богомольця

«Історія медицини на книжковій полиці Бібліотеки»

 

   Бібліотека Національного медичного університету імені О. О. Богомольця була заснована в 1841 році як бібліотека медичного факультету Київського університету Св. Володимира на базі фондів Віленської (Вільнюської) медико-хірургічної академії. Навчально-допоміжні посібники і книги були перевезені до Києва під особистим наглядом професора В. А. Караваєва. В цьому ж році було засновано студентську бібліотеку. У перший рік свого існування бібліотека нараховувала 130 книг. На даний момент загальна кількість фонду рідкісних та цінних видань медичної та художньої літератури становить 4180 примірників ( 4000 зберігаються у бібліотеці, 180 – передані до Національного музею медицини міста Києва). Це – література з медицини, хімії, фармації XIX-початку XX століття, праці М. Пирогоав, І. Сеченова, С. Боткіна І. Мечникова, О. Богомольця, Образцова В. П., Оболонського М. О. та ін. У фонді рідкісних і цінних видань медичної літератури зберігаються прижиттєві видання завідувачів кафедр та професорів медичного факультету Університету Св. Володимира: В. О. Беца, К. Е. Вагнера, Ф. В. Вербицького, В. В. Виноградова, В. К. Високовича, М. М. Волковича, К. Е. Добровольського, В. М. Константиновича, О. П. Кримова, Ю. П. Лауденбаха, В. К. Ліндемана, Ф. І. Ломінського, Г. М. Малкова, О. П. Матвєєва, О. О. Муратова, П. В. Нікольського, М. О. Оболонського, В. П. Образцова, В. Д. Орлова, О. Д. Павловського, В. В. Підвисоцького, І. О. Сікорського, І. П. Скворцова, Ф. А. Стефаніса, В. А. Таранухіна, В. І. Теребінського, М. А. Тихомирова, А. А.Тржецеського, А. В. Ходіна, В. Є. Чернова, С. І. Чир’єва, О. О. Шеффера, Ф. Г. Яновського.

 

 З колекції фонду рідкісних і цінних видань Бібліотеки НМУ

Оболонський Микола Олександрович

(15.10.1856 – 14.03.1913)

 

     Оболонський Микола Олександрович – фахівець з судової медицини, доктор медицини (1886), ординарний професор (1889), завідувач кафедри судової медицини (1889–1913), декан медичного факультету (1902–1913) Університету Св. Володимира.

 1880р. – закінчив медичний факультет Харківського університету.

     1881р.-помічник прозектора кафедри судової медицини.

     1886р. – захист дисертації «О волосах в судебно-медицинском отношении», здобув ступінь доктора медицини.

     Пройшовши школу видатних вчених Європи, у 1889 р. був обраний завідувачем кафедри судової медицини Університету Св. Володимира та завідувачем клінічним відділенням та ординатором Київського воєнного госпіталю. Свою діяльність М. О. Оболонський розпочав із покращення умов роботи кафедри судової медицини. Внаслідок роботи спеціальної комісії кафедра одержала в приміщенні Анатомічного театру дві кімнати та збільшення щорічного асигнування.

     Надаючи великого значення наочності у викладанні судової медицини, професор

М. О. Оболонський створив у 1889 р. судово-медичний музей, який із року в рік поповнювався та одержав загальне визнання кількістю експонатів (386 різних препаратів), їхньою великою історичною та науковою цінністю.

     Викладання судової медицини професор М. О. Оболонський проводив на виключно науковій основі. На кафедрі був сконцетрований судово-медичний матеріал усього міста, проводилися всі експертизи, у лабораторії досліджувалися всі речові докази.

     Професор М. О. Оболонський був одним із провідних вчених у галузі судової медицини. Він є автором 34 наукових праць, серед яких ряд досліджень, рефератів, критичних оглядів із судової медицини. «Пособник при судебно-медицинском исследовании трупа и при исследовании вещественных доказательств» (1894) став керівництвом для багатьох поколінь практичних лікарів. Видатний вчений серед професорсько-викладацького складу та студентів користувався великою повагою. Будучи принциповим і суворим екзаменатором, Микола Олександрович, разом із тим щиро піклувався, дбайливо ставився до студентських проблем. Свідченням того є призначення М. О. Оболонського, від жовтня 1902 року, двічі на посаду декана медичного факультету.

     Упродовж багатьох років М. О. Оболонський домагався спорудження самостійного Інституту судової медицини для проведення судово-медичних досліджень, на базі якого також повинні навчатися студенти. Він був одним із ініціаторів будівництва клінічного містечка на Батиєвій горі – справа, у яку він вкладав усю свою душу, активно займаючись облаштуванням містечка останні три роки свого життя.

     У колекції фонду рідкісних видань Бібліотеки Національного медичного університету імені О. О. Богомольця зберігаються прижиттєві видання Миколи Олександровича Оболонського:

– Пособник при судебно-медицинском исследовании трупа и при исследовании вещественных доказательств. – Санкт-Петербург, 1894. – 568 с.

– Современное положение вопроса о причинах самоубийства. – Санкт-Петербург, 1902. – 20 с.

– Самоубийство в г. Киеве. – Киев, 1902. – 62 с.

– Отчет о состоянии кафедры судебной медицины Императорского Университета Св. Владимира. – Киев, 1904. – 207 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1

тел. (044) 454-49-58, (044) 454-49-28

E-mail: library@nmu.ua