До 180-річчя Національного медичного університету

імені О. О. Богомольця

«Історія медицини на книжковій полиці Бібліотеки»

 

 З колекції фонду рідкісних і цінних видань Бібліотеки НМУ

Образцов Василь Парменович

(01.01.1851 – 27.12.1920)

 

  Образцов Василь Парменович – лікар-терапевт, доктор медицини (1880), екстраординарний (1893), ординарний (1902), Заслужений ординарний професор (1916), завідувач кафедри спеціальної патології і терапії (1893-1903), завідувач кафедри факультетської терапевтичної клініки (1904-1918) Університету Св. Володимира, засновник Київської терапевтичної школи. Учень С. П. Боткіна.

     1875 рік – закінчив Петербурзьку Медико-хірургічну академію. Великий вплив на формування клінічного мислення Образцова В. П. мали лекції професора С. П. Боткіна та хірурга М. В. Скліфосовського.

     1880 рік – вступив на воєнно-медичну службу ординатором терапевтичного відділення Київського воєнного госпіталю. Працюючи в госпіталі, головну увагу приділяв захворюванням черевної порожнини.

     1887 рік – завідувач терапевтичного відділення Олександрівської лікарні. Працюючи в лікарні, займався науковою роботою. Перша наукова праця «Об исследовании желудка и кишок» – це перші розробки методу глибокої ковзної пальпації органів черевної порожнини. Природжений клінічний талант і наполеглива робота настільки розвинули у Образцова В. П. діагностичні здібності, що зажиттєві діагнози, поставлені пацієнтам, збігалися з патологоанатомічним.

     У 1893 році в Університеті Св. Володимира була заснована теоретична кафедра спеціальної патології і терапії. На кафедрі поступово почала формуватися школа В. П. Образцова. За період завідування клінікою В. П. Образцовим було виконано понад 60 наукових праць із різних розділів клініки внутрішніх хвороб. Серед учнів В. П. Образцова були: М. Д. Стражеско, Г. Р. Рубінштейн, М. М. Губергріц, Ф. А. Удінцев,

І. Н. Шефтель, які в майбутньому стали професорами, завідувачами терапевтичними кафедрами.

     У 1904 році В. П. Образцов очолив кафедру факультетської терапевтичної клініки, якою керував до 1918 року. У цей період Василь Парменович зробив найважливіші відкриття в галузі захворювань серцево-судинної системи. Образцов В. П. першим почав вислуховувати серце не тільки стетоскопом, а й безпосередньо вухом.

     У багатьох зарубіжних керівництвах з внутрішньої медицини ім'я В. П. Образцова згадується у зв’язку зі створенням ним методу пальпації органів черевної порожнини та описом клініки інфаркту міокарда.

     Образцов В. П. був похований на території Покровського монастиря, а в 1934 році його прах був перезахоронений на Лук'янівському кладовищі.

     Напередодні 100-річчя від дня народження В. П. Образцова, у 1950 році на території Олександрівської лікарні споруджений пам’ятник видатному клініцісту, встановлена меморіальна дошка на будинку, де розташовувалася клініка. Ім’я В. П. Образцова присвоєно кафедрі факультетської терапії, яка зберігає та примножує традиції.

     У колекції фонду  рідкісних видань Бібліотеки НМУ імені О. О. Богомольця зберігаються чотири прижиттєві видання книги «К физическому исследованию желудочно-кишечного канала и сердца» В. П. Образцова.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1

тел. (044) 454-49-58, (044) 454-49-28

E-mail: library@nmu.ua