До 180-річчя Національного медичного університету

імені О. О. Богомольця

«Історія медицини на книжковій полиці Бібліотеки»

 

 З колекції фонду рідкісних і цінних видань Бібліотеки НМУ

Бец Володимир Олексійович

(14.04.1834 – 30.09.1894)

 

Бец Володимир Олексійович – видатний анатом і гістолог, лікар-клініцист, доктор медицини (1863), екстраординарний (1868), ординарний (1870) професор, керівник кафедри анатомії Університету Св. Володимира (1868 – 1890). Учень О. П. Вальтера.

Закінчив медичний факультет Університету Св. Володимира (1860) зі ступеням «лєкаря» із відзнакою. У 1863 році в Університеті Св. Володимира захистив докторську дисертацію « О механизме кровообращения в печени», здобув ступінь доктора медицини й був призначений за конкурсом на посаду прозектора анатомії. У 1864 – 1867 рр. за дорученням медичного факультету викладав повний курс гістології із практичними заняттями, описову анатомію людини та окремий курс анатомії нервової системи. У 1860-1868 рр. читав студентам та лікарям лекції з анатомічної хімії, уроскопії та гістології.

Автор понад 40 наукових праць, присвячених дослідженням макро- і мікроскопічної анатомії головного мозку, мозкової речовини надниркових залоз, морфології остеогенезу. Засновник вчення про цитоархітектоніку та мієлоархітектоніку головного мозку, відкрив клітини рухової зони кори головного мозку (1873 – 1874), відомі як «гігантські пірамідні клітини Беца». Створив вчення про клітинну п'ятишарову будову кори головного мозку ( «О подробностях строения мозговой корки человека» 1882). Розробив метод мікротомних зрізів головного мозку. Зібрав та систематизував величезну колекцію препаратів мозку людини і тварин ( 8000 од.). Більшість препаратів для колекції В. О. Бец виготовив власноручно, для чого обладнав в Анатомічному театрі пристосування для мікрофотографування та фототипії препаратів нервової системи. Колекцію В. О. Бец подарував кафедрі анатомії Університету. Роботи та відкриття В. О. Беца мали важливе значення  для розвитку неврології і психіатрії. Був Директором Анатомічного театру. Помер В. О. Бец у Києві.

У бібліотеці зберігається прижиттєве видання професора :

– Морфология остеогенеза: Систематический очерк истории развития и роста костей человека. – Киев: Типография С. В. Кульженка, 1887. – 256с.

жовтень 2021 року

 

03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1

тел. (044) 454-49-58, (044) 454-49-28

E-mail: library@nmu.ua