«Максименко Сергій Дмитрович – психолог,

доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України» 

до 80-ти річчя від дня народження

 

  Максименко Сергій Дмитрович (н. 15.12.1941) – психолог, доктор психологічних наук (1991), професор (1992), академік НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України (2000). Закінчив педагогічний факультет Київського державного педагогічного інституту. Працював на посадах викладача та старшого викладача Київського державного педагогічного інституту (1970-1975), заступника директора (з 1975), завідувача лабораторії психології навчання (з 1985). Директор (з 1997) НДІ психології імені Г. С. Костюка НАПН України, завідувач (з 1993) кафедри загальної і медичної психології та педагогіки, декан медико-психологічного факультету Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

 Сергій Дмитрович Максименко – відомий вчений у галузі загальної, генетичної, медичної, вікової, педагогічної психології та методології і теорії розвивального навчання; ним розроблено і обґрунтовано принципи побудови екпериментально-генетичного та генетико-моделюючого методу. Формуючі та діагностичні методи, розроблені С. Д. Максименком, занесено до Європейського банку дослідницьких процедур в галузі лонгітюдних досліджень при Інституті Макса Планка (м. Мюнхен). Як член Міжнародної Ради психологів, С. Д. Максименко є координатором досліджень щодо розроблення та використання експериментальних методів у сфері навчання та розвитку особистості.

На основі циклу теоретико-експериментальних робіт та генетико-моделюючого методу під керівництвом С. Д. Максименка створена українська наукова школа генетичної психології, у якій підготовлено понад 50 докторів і близько 200 кандидатів психологічних наук.

С. Д. Максименко є головним редактором збірника наукових праць «Проблеми сучасної психології», журналу «Практична психологія та соціальна робота», «Наукових записок Інституту психології імені Г. С. Костюка».

Нагороджений орденами «Знак пошани», «За заслуги» ІІІ ступеня (2004 р.), «За заслуги» ІІ ступеня (2011 р.), медалями: «За сумлінну працю» НАПН України, Альберта Швейцера Європейської академії природничих наук (ФРН, м. Ганновер) (2008 р.), почесними грамотами Міністерства освіти, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України.

Сергій Дмитрович Максименко – автор близько 650 наукових праць, із них 28 монографій, 30 підручників і 32 навчальних посібників, автор першого в Україні підручника «Психологія особистості» та підручників для вищої школи – «Загальна психологія (українською – 4 перевидання, російською – 7 перевидань, та англійською мовами), «Експериментальна психологія», «Диференційна психологія», «Генетична психологія», «Медична психологія», «Патопсихологія» та інші.

До ювілейної дати від дня народження Сергія Дмитровича Максименка працівники Бібліотеки НМУ імені О. О. Богомольця підготували виставку наукових робіт лікаря-психолога. Виставка експонується в Бібліотеці (стоматологічний корпус, бібліотека, 1-й поверх, кімната 4).

Науковий доробок  Сергія Дмитровича Максименка широко представлено в: імідж-каталозі «Наукові праці вчених-медиків НМУ імені О. О. Богомольця»,   електронному каталозі , алфавітному та систематичному каталогах.

грудень 2021 року

 

 

 

03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1

тел. (044) 454-49-58, (044) 454-49-28

E-mail: library@nmu.ua