«Глухенький Тимофій Титович – терапевт,

доктор медичних наук, професор»:

 до 120-річчя від дня народження

 

Глухенький Тимофій Титович – (22.01(04.02.)1902 – 28.09.1980) терапевт, доктор медичних наук (1946), професор (1946), Заслужений діяч науки УРСР (1968), завідувач кафедри терапії педіатричного факультету (1957 1975).

Закінчив медичний факультет Південно-Кавказького (тепер Ростовський) університету (1925), працював у цьому самому закладі вiд 1925 до 1937 р. Далі –завідувач кафедри терапії Львівського медичного інституту (1944-1957), де в 1945 р. захистив докторську дисертацію на тему «Лечение хлористым аммонием отечных больных и механизм действия этой соли». Вiд 1957 р. – завідувач кафедри терапії Київського медичного інституту імені О. О. Богомольця (кафедра внутрішньої медицини №4), професор-консультант по 1980 р. 

Серед напрямів його наукових інтересів слід виділити діагностику та лікування захворювань шлунково-кишкового каналу, серцево-судинної та дихальної систем; хвороби крові та кровотворення; лікування та профілактику ендемічного зобу в Західних областях України; вивчення лікувальної дії курортних чинників, зокрема бальнеотерапії на курортах Трускавця, Моршину, Любіня Великого; стан гіпофіз-адреналової системи у хворих з ураженнями внутрішніх органів. Автор близько 100 наукових праць, присвячених актуальним питанням серцево-судинної патології, вивченню гіпофізадреналової системи при різній внутрішній патології, а також тиреотоксикозу, серед них кілька монографій. Підготував 40 кандидатів наук.

Основні праці: Патогенез язвенной болезни желудка (Врач Дело, 1932); Содержание глютатиона в крови больных с внутренними заболеваниями (Клин Мед 1936); Лечение отечных больных хлористым аммонием и механизм действия этой соли (докт. дис.; Ростов-на-Дону, 1937); Курорт Варзи-Ятчи и его лечебные свойства (Київ, 1940); Клініка зобу в Західних областях України (1947); Терапевтична дія бальнеологічних ресурсів місцевих курортів — Трускавця, Моршина, Любіня Великого (1950); Лікування пневмонії довенним введенням сульфазолу (1959); Зобная болезнь (Київ, 1959); Сердечно-сосудистая недостаточность при тиреотоксикозах и ее лечение (В кн.: Труды VII съезда терапевтов УССР, Киев, 1962, співавт.).

 До ювілейної дати від дня народження Т. Т. Глухенького працівники Бібліотеки НМУ імені О. О. Богомольця підготували виставку наукових робіт лікаря-терапевта. Виставка експонується в приміщенні Бібліотеки (стоматологічний корпус, 2-й поверх, кімната № 17).

Науковий доробок вченого широко представлено в: імідж-каталозі «Наукові праці вчених-медиків НМУ імені О. О. Богомольця»електронному каталозі, алфавітному та систематичному каталогах.

 

 

січень 2022 року

 

 

03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1

тел. (044) 454-49-58, (044) 454-49-28

E-mail: library@nmu.ua