«Кримов Олексій Петрович – лікар-хірург,

доктор медицини, професор»:

до 150-річчя від дня народження

 

Кримов Олексій Петрович (18[30].07.1872 - 11.12.1954) – лікар-хірург, доктор медицини (1907), професор (1912), академік АМН СРСР (1945). Заслужений діяч науки УРСР (1940); Лауреат премії імені І. Ф. Буша (1911) та ім. С. П. Федорова (1940), завідувач кафедри госпітальної хірургії (1912-1922) Університету Св. Володимира, завідувач кафедри факультетської хірургічної клініки (1930-1945) Київського медичного інституту. Учень О. О. Боброва.

Народився в Москві в сім'ї відомого художника П. А. Кримова. Закінчив Московську гімназію, у 1898 р. – медичний факультет Імператорського Московського університету. За виконання наукової роботи «Камни почек и их хирургическое лечение» (1898 р.) одержав золоту медаль. Був залишений на кафедрі факультетської хірургічної клініки професора О. О. Боброва для продовження наукової роботи під керівництвом асистента С. П. Федоровa.

Від 1899 до 1900 р. – ординатор хірургічного відділення Смоленського воєнного госпіталю, одночасно – ординатор-хірург та завідувач жіночим хірургічним відділенням Смоленської земської лікарні, де працю вав разом із С.І. Спасокукоцьким. У 1900-1902 рр. – хірург польового госпіталю в Маньчжурії. У 1902-1906 рр. – завідувач хірургічним відділенням Московської лікарні для бідних при медичному факультеті Імператорського Московського університету. У 1904-1905 рр. приймав участь як воєнно-польовий хірург у Російсько-японськiй війні. У 1906 р. О. П. Кримов захистив докторську дисертацію «Брюшинно-паховий отросток и его патологическое значение» та здобув ступінь доктора медицини. У 1906-1912 рр. – приват-доцент, згодом – доцент кафедри госпітальної хірургічної клініки, яку очолював видатний російський хірург П. І. Дяконов. Викладав курс воєнно-польової хірургії та клінічної хірургії. Одночасно – завідувач хірургічним відділенням Московського воєнного госпіталю (1907-1912) та консультант Олександрівської лікарні. У 1912 р. О. П. Кримов був обраний медичним факультетом Університету Св. Володимира на вакантну посаду завідувача кафедри госпітальної хірургічної клініки. Одночасно призначений завідувачем хірургічним клінічним  відділенням та понадштатним ординатором Київського воєнного госпіталю із червня 1913 р. З метою вдосконалення педагогічного процесу на базі госпіталю О. П. Кримов домігся введення двох понадштатних ординаторів. Професор О.П. Кримов читав лекції та проводив практичні заняття з клінічної хірургії по 6 годин на тиждень. У клініці під керівництвом О. П. Кримова вперше почали проводити операції на центральній та периферичній нервовій системі. Консультантами клініки були професор М.М. Лапінський та його асистент Б. М. Маньковський, що сприяло зародженню в госпіталі нейрохірургії.

Тричі (1906, 1910, 1912) О. П. Кримов перебував у наукових відрядженнях в Австро-Угорщині, Німеччині, Франції та Англії.

На початку Першої світової війни професор О. П. Кримов був призначений консультантом-хірургом Південно-Західного фронту. Одночасно він керував трьома кініками госпіталю: хірургічною, терапевтичною та дерматовенерологічною по черзі, перебуваючи місяць на фронті, місяць у місті Києві. Приймав участь у роботі з'їзду воєнних хірургів, вивчав газову гангрену, розробляв питання воєнно-польової хірургії. Ним був зібраний численний матеріал із поранень судин та вогнепальних аневризм судин, пора нень легень, живота, черепа та суглобів. Після закінчення війни О. П. Кримов опублікував «Курс лекций по военно-полевой хирургии», в основу якого був покладений досвід трьох війн (Китайської. Російсько-японської, Першої світової). а також досвід лазарету Червоного Хреста для тяжко поранених підприємця та мецената М. І. Терещенка.

Вiд 1930 р. й до кінця життя О. П. Кримов очолював кафедру факультетської хірургічної клініки Київського медичного інституту. У цей час він підготував 2-е видання «Избранные лекции повоенно-полевой хирургии» . У роки Другої світової війни О. П. Кримов очолював кафедру воєнно-польової хірургії з травматологією та ортопедією Томського медичного інституту (жовтень 1941 - березень 1942); потім працював у Челябінську, куди був евакуйований Київський медичний інститут. Професор О. П. Кримов організував та очолив Хірургічне товариство, консультував в евакогоспіталях, став ініціатором збору коштів для збудування танкової колони «За Советскую Украину».

О. П. Кримов – один з провідних вітчизняних хірургів першої половини ХХ ст. Автор пріоритетних наукових досліджень із питань воєнно-польової хірургії, діагностики та хірургічного лікування черепно-мозкових травм, проблем абдомінальної хірургії, урології, онкології, історії хірургії. Вивчив та описав процес утворення та закриття пахвинного черевного паростка, запропонував теорію формування гриж. Дослідив патогенез та різноманітність пахових і стегнових гриж, розробив оригінальні методики герніотомії. Автор монографії «Учение о грыжах» – значного дослідження про грижі у світовій медичній літературі, яка здобула загальне визнання та була в 1911 р. удостоєна премії імені І. Ф. Буша. Положення монографії використовувалися в керівництвах по хірургії вченими багатьох країн (Англії, Франції, Німеччині), лекціях з воєнно-польової хірургії, у підручниках зі спеціальної хірургії для викладання хірургії в усіх вузах України.

Запропонував методику операцій із приводу артеріовенозних аневризм шляхом накладання лігатури на артеріовенозний свищ. Уперше вивчив та описав кінцеві аневризми. Першим в Україні зробив перев'язку безіменної артерії. Описав методику виявлення перитоніту крізь паховий канал, симптом гострого апендициту. Запропонував методи оперативних втручань при варикоцеле, прийоми нефропексії та особливий затискач для фіксації нирки при нефротомії, методику видалення нижньої кінцівки з половиною таза. Вивчив питання інфікування нирок та паранефрії, першим у світі встановив присутність у навколонирковiй клітковині лімфатичних вузлів та детально їх описав.

Приймав участь в експериментальних дослідженнях (разом із Ф. М. Блюменталем) у галузі ендокринології та онкології, дослідив можливість радіотерапії злоякісних пухлин та першим продемонстрував хворого на рак шкіри щоки з позитивним результатом цього лікування.

Автор понад 130 наукових праць, з яких 11 монографій, присвячених питанням воєнно-польової хірургії, захворюванням нирок та навколониркової клітковини, герніології, історії вітчизняної медицини. У співавторстві з Ю. Ю. Крамаренком написав: «Курс спеціальної хірургії» (1940) – один із перших підручників із хірургії українською мовою, відзначений премією імені С. П. Федорова. Учасник п'яти воєн та автор 30 наукових праць з хірургії воєнного часу.

Автор ряду монографій про одного із засновників хірургії в Україні М. М. Волковича, праць про М. І. Пирогова, С. П. Федорова та ін.

О. П. Кримов створив школу хірургів. Його учні I. М. Іщенко, М. Ю. Лорiн-Епштейн, Ю. Ю. Крамаренко, О. О. Федоровський, П. М. Гельфер, О. Я. Ясногорський. 1. Я. Слонім, М. П. Постолов. В. Д. Братусь – стали професорами, керівниками відомих хірургічних кінік країни. Під його керівництвом захищено 15 докторських та 20 кандидатських дисертацій.

Голова Фізико-медичного товариства в місті Києві, голова організованого ним Українського та Київського наукових товариств хірургів, член Президії Асоціації хірургів СРСР та Президії Вченої медичної ради Наркомздраву УРСР, почесний член Саратовського товариства хірургів. 

Нагороджений орденами Леніна, Трудового Червоного Прапора, Червоної Зірки, медаллю «За доблестный труд в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.)» та ін.

Ім'я академіка О. П. Кримова присвоєно кафедрі факультетської хірургії Київського медичного інституту (нині Національного медичного університету  імені О. О. Богомольця).

До ювілейної дати від дня народження Кримова Олексія Петровича працівники Бібліотеки НМУ імені О. О. Богомольця підготували виставку наукових робіт лікаря-хірурга. Виставка експонується в приміщенні Бібліотеки (стоматологічний корпус, 2-й поверх, кімната 17).

Науковий доробок Кримова О. П. широко представлено в: імідж-каталозі «Наукові праці вчених-медиків НМУ імені О. О. Богомольця»електронному каталозі, алфавітному та систематичному каталогах.

 

 

 

липень 2022 року

 

03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1

тел. (044) 454-49-58, (044) 454-49-28

E-mail: library@nmu.ua