Бібліотека Університету отримала нові підручники

До відома користувачів!
Бібліотека Університету отримала нові підручники:

 

Кондратюк В. Є.

Внутрішня медицина: ревматологія

[Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В. Є. Кондратюк, М. Б. Джус ; МОЗ України , НМУ ім. О. О. Богомольця . - К. : ВСВ " Медицина", 2017.

Змістовий модуль 2 : основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб і кістково-м`язової системи та сполучної тканини. - 272 с. - ISBN 978-617-505-520-5

Навчальний посібник містить сучасну інформацію щодо етіології, клінічної картини, діагностики, лікування та профілактики при найпоширеніших хворобах кістково-м’язової системи та сполучної тканини, спрямований на поліпшення теоретичної і практичної підготовки студентів.

Посібник створено відповідно до затвердженої навчальної програми «Внутрішня медицина» 2015-2016 н.р. для студентів V курсу. Його зміст і побудова спростить і полегшить студентам підготовку як під час самостійної роботи вдома, так і під час практичних занять у клініці.

Для студентів, лікарів-інтернів і курсантів вищих медичних навчальних закладів післядипломної освіти.


Неврологія з нейростоматологією [Текст] : навчальний посібник для студентів стоматологічних факультетів / Л. І. Соколова [та ін.] ; за ред.: Л. І. Соколової, Т. І. Ілляш ; НМУ імені О. О. Богомольця . - К. : ВСВ " Медицина", 2018. - 128 с. - ISBN 978-617-505-645-2

У навчальному посібнику стисло та із сучасних позицій висвітлено питання пропедевтичної та клінічної неврології. Особливо детально викладено етіологію, патогенез, сучасні методи діагностики й лікування неврологічних захворювань у ділянці лиця та ротової порожнини. Окремі розділи присвячені питанням діагностики та невідкладної допомоги в разі гострих порушень мозкового кровообігу, менінгіту, енцефаліту, епілепсії, черепно-мозкової травми.

Для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів, а також лікарів-інтернів за спеціальністю «Стоматологія» та викладачів.


Ступак, Федір Якович.

Історія медицини

[Текст] : підручник / Ф. Я. Ступак ; НМУ ім. О. О. Богомольця. - 3-є вид. випр. і доп. - К. : "Книга-плюс", 2017. - 176 с. - ISBN 978-966-460-069-6

У підручнику розглядаються становлення і розвиток медико-гігієнічних знань у первісному суспільстві, формування медицини Стародавнього світу, Середніх віків, Нового і Новітнього часу.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів , істориків медицини та широкого кола читачів.


Нові підручники можна отримати у відділах обслуговування навчальною(фізико-хімічний корпус, II та V поверхи) та науковою літературою (стоматологічний корпус, II поверх, кім. 17).

03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1

тел. (044) 454-49-58, (044) 454-49-28

E-mail: library@nmu.ua