Періодичні видання, які отримує бібліотека НМУ імені О. О. Богомольця

 

2022

2022

 

Cell And Organ Transplantology /Клітинна та органна трансплантологія

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології

Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики

Артеріальна гіпертензія (укр.)

Безпека життєдіяльності

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія

Бібліотечний вісник

Вісник медичних та біологічних досліджень (укр.)

Вісник ортопедії, травматології та протезування

Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я (укр.)

Голос України

Діабет ожиріння метаболічний синдром

Діабетик

Екологічний вісник

Ендокринологія (укр.)

Журнал неврології (укр.)

Medicine rewiew (Україна)

Pain, anesthesia and intensive care

Інфекційні хвороби (укр.)

Календар знаменних і пам’ятних дат

Київ

Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія

Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія

Клінічна онкологія

Клінічна стоматологія

Клінічна хірургія

Лікарська справа. Врачебное дело

Медична газета «Здоров’я України ХХІ сторіччя»

Медична освіта (укр.)

Медичні перспективи

Мистецтво лікування

Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина (укр.)

Освіта

Оториноларингологія

Офіційний вісник України

Охорона праці

Проблеми ендокринної патології

Практикуючий лікар

Психологія і суспільство

Сімейна медицина

Сучасна ортодонтія

Сучасна гастроентерологія

Сучасна педіатрія

Сучасна стоматологія (укр.)

Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ -інфекція (укр.)

Український журнал дерматології, венерології, косметології (укр.)

Український журнал з проблем медицини праці

Український журнал Перинатологія і Педіатрія

Український кардіологічний журнал

Український радіологічний та онкологічний журнал (укр.)

Український ревматологічний журнал (укр.)

Урядовий кур’єр

Урологія

Фармакологія та лікарська токсикологія (укр.)

Фізіологічний журнал (укр.)

Хірургія дитячого віку (укр.)

Ціноутворення у будівництві

Шпитальна хірургія (укр.)

 

 

2021

2021


ГАЗЕТИ

 

Аргументы и факты в Украине + Здоровье

Голос України

Медична газета “Здоров’я України XXI ст.”

Освіта

Сучасна освіта України (раніше "Освіта України")

Урядовий кур’єр


ЖУРНАЛИ

 

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології

Безпека життєдіяльності

Бібліотечна планета

Вісник стоматології

Вища освіта України

Вища школа

Діабетик

Довідник спеціаліста з охорони праці

Довкілля та здоров’я

Досягнення біології та медицини

Екологічний вісник

Ендокринологія

Оториноларингологія (стара назва Журнал вушних, носових і горлових хвороб)

Інфекційні хвороби

Календар знаменних і пам’ятних дат

Київ

Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія

Клінічна хірургія

Лікарська справа / Врачебное дело

Медицина невідкладних станів

Медична освіта

Медична психологія

Медичні перспективи

Український неврологічний журнал

Новини стоматології

Ортопедия, травматология и протезирование (укр.)

Офіційний вісник України

Офтальмология. Восточная Европа (нп)

Охорона праці

Практикуючий лікар

Психиатрия, психотерапия и клиническая психология

Психологія і суспільство

Nature Journal (Великобританія)

Современная ортодонтия

Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція

Український журнал дерматології, венерології, косметології

Український історичний журнал

Фізіологічний журнал

Шпитальна хірургія

Pain, anaesthesia and intensive care / біль, знеболювання та інтенсивна терапія

 

2020

2020


ГАЗЕТИ

 

Аргументы и факты в Украине + Аргументы и факты. Здоровье

Голос України

День

Медична газета «Здоров’я України XXI сторіччя»

Освіта

Сучасна освіта України

Урядовий кур’єр

 

ЖУРНАЛИ

 

Безпека життєдіяльності

Вісник стоматології

Діабетик

Довідник спеціаліста з охорони праці

Дозвілля та здоров’я

Екологічний вісник

Ендокринологія / Endokrynologia

Інфекційні хвороби

Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія

Клінічна хірургія

Лікарська справа / Врачебное дело

Медицина невідкладних станів

Медична освіта

Медичні перспективи

Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології

Новини стоматології

Ортопедия, травматология и протезирование

Оториноларингологія

Охорона праці

Практикуючий лікар

Психиатрия, психотерапия и клиническая психология

Серце і судини

Современная ортодонтия

Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ – інфекція

Український журнал дерматології, венерології, косметології

Український неврологічний журнал

Фізіологічний журнал

Хірургія України

Pain, Anaesthesia and Intensive Care / Біль, знеболювання та інтенсивна терапія

Вища освіта України

Вища школа

Київ

Офіційний вісник України

Український історичний журнал

Бібліотечна планета

Календар знаменних і пам’ятних дат

 

2019

2019


ГАЗЕТИ

 

Аргументы и факты в Украине + Аргументы и факты. Здоровье

Голос України

День

Медична газета «Здоров’я України XXI сторіччя»

Освіта

Освіта України

Сегодня

Урядовий кур’єр

Факты и комментарии

 

ЖУРНАЛИ

 

Безпека життєдіяльності

Вісник стоматології

Вісник фармації

Діабетик

Довідник спеціаліста з охорони праці

Дозвілля та здоров’я

Екологічний вісник

Ендокринологія / Endokrynologia

Журнал вушних, носових і горлових хвороб

Інфекційні хвороби

Клінічна хірургія

Лікарська справа / Врачебное дело

Медицина невідкладних станів

Медична освіта

Медичні перспективи

Новини стоматології

Ортопедия, травматология и протезирование

Охорона праці

Педагогіка і психологія. Вісник академії педагогічних наук України

Психиатрия, психотерапия и клиническая психология

Серце і судини

Современная ортодонтия

Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ – інфекція

Український журнал дерматології, венерології, косметології

Український неврологічний журнал

Український реферативний журнал «Джерело», серія № 4 «Медицина. Медичні науки

Фізіологічний журнал

Хірургія України

Вища освіта України

Вища школа

Київ

Офіційний вісник України

Український історичний журнал

Бібліотечна планета

Календар знаменних і пам’ятних дат

 

2018

2018


ГАЗЕТИ

 

Голос України - українська газета, офіційний друкований орган Верховної Ради України

День - щоденна всеукраїнська газета суспільно-політичної тематики. Містить як поточні новини, так і аналітичну інформацію

Народне здоров’я - газета Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Освіта - газета для вчителя і викладача про університети, школи, педагогічну науку і виховання молоді

Освіта України - офіційне видання Міністерства освіти і науки України, широке коло освітніх питань

Урядовий кур’єр - щоденне видання центральних органів виконавчої влади України

 

ЖУРНАЛИ

 

Безпека життєдіяльності - журнал висвітлює питання з основ здоров’я, педагогічної майстерності, методики навчання, пожежної безпеки, надзвичайних ситуацій

Бібліотечна планета - фаховий журнал для бібліотекарів

Вища освіта України - теоретичний та науково-методичний часопис. Досвiд, проблеми вищої школи

Вища школа - науково-практичний журнал з питань діяльності закладів вищої освіти та підготовки кадрів вищої кваліфікації

Календар знаменних і пам’ятних дат - видання містить довідки про знаменні й пам'ятні дати наукового, суспільно-політичного та культурно-мистецького життя України і світу

Лікарська справа. Врачебное дело - медичний науково-практичний журнал

Медична освіта - науковий журнал, призначений для висвітлення шляхів удосконалення вищої медичної освіти, досвіду з організації навчальної роботи

Офіційний вісник України - офіційне загальнодержавне періодичне юридичне науково-практичне видання, засновником якого є Міністерство юстиції України

Охорона праці - управління охороною праці, безпека праці, медицина праці, соціальний захист і безпека життєдіяльності

Післядипломна освіта в Україні - журнал про основні напрями розвитку післядипломної освіти в Україні

 

Журнали та збірники наукових праць Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Журнали та збірники наукових праць Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

 

Therapia. Український медичний вiсник - видання для лікарів терапевтичних спеціальностей.

Актуальні проблеми нефрології - збірник наукових праць.

Актуальные проблемы медицины и биологии

Біомедична інженерія та медична фізика - інформування працівників галузі охорони здоров’я України, науковців, викладачів вищих навчальних закладів, співробітників науково-дослідних інститутів та громадськості про результати наукових досліджень з біомедичної інженерії та медичної фізики, про тенденції й процеси впровадження сучасних технологій в медицині та медичній освіті.

Біль, знеболення і інтенсивна терапія - український (з міжнародною участю) професійний науково-практичний спеціалізований рецензований журнал, спрямований на просування передових медичних знань та досягнень в області анестезіології, інтенсивної терапії та надання допомоги при невідкладних станах, лікування пацієнтів у критичному стані, поєднанні мультидисциплінарних підходів в лікування поліорганної недостатотності та її профілактики.

Вісник морфології

Вісник Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О. О. Богомольця

Внутрішня медицина - науково-практичне фахове видання для терапевтів, сімейних лікарів і лікарів інших спеціальностей, присвячене проблемам внутрішньої медицини.

Імплантологія. Пародонтологія. Остеологія. - видання призначене для стоматологів-імплантологів, пародонтологів, черепно-щелепно-лицевих хірургів.

Імунологія та алергологія: наука і практика

Клиническая инфектология и паразитология - висвітлює питання клініки, діагностики, лікування і профілактики інфекційних захворювань.

Клітинна та органна трансплантологія - науково-практичний журнал для лікарів усіх спеціальностей, а також фахівців, які працюють у галузях клітинної та органної трансплантології, тканинної інженерії, генної терапії, біотехнології.

Лікарська справа

Ліки України

Літопис травматології та ортопедії - медичний науково-практичний журнал, що висвітлює матеріали у галузі травматології та ортопедії.

Медицинский реферативно-обзорный журнал

Медична хімія

Науковий вісник національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Новини стоматології - проблемні, оглядові та практичні статті провідних стоматологів країн СНД і зарубіжжя для лікарів-стоматологів всіх спеціальностей, студентів та аспірантів стоматологічних факультетів медичних вищих навчальних медичних закладів та коледжів.

Офтальмология. Восточная Европа - питання діагностики та лікування офтальмологічних захворювань.

Педіатрія, акушерство та гінекологія

Питание и здоровье

Практикуючий лікар - висвітлення актуальної інформації для лікарів-практиків усіх спеціальностей.

Проблеми медицини

Серце і судини - спеціалізований науково-практичний рецензований журнал, у якому висвітлюються досягнення вітчизняних та зарубіжних науковців у сфері кардіології, кардіохірургії, судинної патології.

Сучасні інфекції

Сучасна ортодонтія - журнал освітлює актуальні питання та наукові досягнення сучасної ортодонтії.

Східноєвропейський журнал громадського здоров’я

Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція - всеукраїнське спеціалізоване науково-практичне рецензоване видання для фтизіатрів, пульмонологів, терапевтів, інфекціоністів і торакальних хірургів, публікує результати фундаментальних досліджень у галузі фтизіатрії, пульмонології та інфектології, висвітлює науково-медичну і соціальну проблематику ВІЛ-інфекції/СНІД.

Український журнал дерматології, венерології, косметології - спеціалізоване науково-практичне рецензоване видання, публікує підсумки наукових досягнень вітчизняної дерматовенерології, аналізує застосування сучасних методів діагностики і лікування у медичній практиці.

Український науково-медичний молодіжний журнал - видання розраховане на широкопрофільну аудиторію фахівців, учених, студентів, висвітлюючи наукові досягнення молодих учених у сфері медицини, а також публікуючи роботи і лекції корифеїв медичної і фармацевтичної науки.

Український неврологічний журнал - спеціалізоване науково-практичне рецензоване видання, публікує результати оригінальних та експериментальних досліджень, висвітлює перспективні діагностики неврологічних захворювань, сучасні медикаментозні та нейро-хірургічні методи лікування хворих.

03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1

тел. (044) 454-49-58, (044) 454-49-28

E-mail: library@nmu.ua