Бібліотека Університету отримала нові підручники

До відома користувачів!
Бібліотека Університету отримала нові підручники:

 

Латинська мова та основи медичної термінології [Текст] : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів / Л. Ю. Смольська, П. А. Содомора, Д. Г. Шега [та ін.] ; за ред. Л. Ю. Смольської ; МОЗ України . - 4-е. вид. . - К. : ВСВ " Медицина", 2019. - 472 с. - ISBN 978-617-505-756-8

Підручник складено з урахуванням вимог Болонської кредитно-модульної системи. Мета його – навчити студента не лише основ латинської граматики, а й медичної термінології (анатомо-гістологічної, фармацевтичної та клінічної). У новому виданні підручника враховано останні зміни і доповнення до міжнародних анатомічної та гістологічної, а також хімічної номенклатур. Розширено і поглиблено виклад тем клінічної та фармацевтичної термінології, додано вправи для самостійної роботи. Уміщено цікавий інформативно-пізнавальний матеріал з різних галузей стародавньої медицини.

У підручнику наведено латинські крилаті вислови, засвоєння яких не лише сприятиме вивченню латинської мови, а й допомагатиме наблизитися до розуміння неповторного і мудрого світу античності. Наприкінці подано таблиці латинсько-грецьких суфіксів, а також кінцевих терміноелементів, латинсько-український та українсько-латинський словники, які відображають лексику, використану у вправах.

Для студентів і викладачів медичних закладів вищої освіти.


Медична та біологічна фізика [Текст] : підручник для студ. вищих мед. (фарм.) навч. закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / О. В. Чалий [та ін.] ; за ред. О. В. Чалого ; МОЗ України, НМУ ім. О. О. Богомольця. - 2-ге вид. - Вінниця : Нова Книга , 2017. - 528 с. - ISBN 978-966-382-608-0

У національному підручнику висвітлено найважливіші аспекти медичної і біологічної фізики у відповідності до вимог кредитно-модульної системи навчання та програми, що затверджена Міністерством охорони здоров’я України.

Підручник призначається для студентів вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти України III-IV рівнів акредитації, а також викладачів, науковців і всіх, хто цікавиться сучасним станом медичної та біологічної фізики.


Анестезіологія та інтенсивна терапія [Текст] : підручник / Ф. С. Глумчер [та ін.] ; за ред. Ф. С. Глумчера ; МОЗ України, НМУ ім. О. О. Богомольця. - 2-е вид., переробл. і допов. - К. : ВСВ " Медицина", 2019. - 360 с. - ISBN 978-617-505-678-3

Підручник розроблено відповідно до нової навчальної програми. Курс анестезіології та інтенсивної терапії закладає основи вивчення студентами невідкладних станів, при яких застосовують методи знеболювання й інтенсивної терапії. Опанування цих дисциплін інтегрується з вивченням внутрішньої медицини, педіатрії, фармакології, оскільки грунтується на набутті знань з клінічної фізіології дихальної, серцево-судинної систем, печінки, нирок тощо. У другому виданні автори осучаснили деякі розділи підручника з урахуванням суттєвих змін, що відбулися за останні роки в медичній галузі. Згідно з новою програмою, у підручник уведено розділ «Сепсис, раціональна антибіотикотерапія».

Для студентів медичних закладів вищої освіти.


Нові підручники можна отримати у відділах обслуговування навчальною(фізико-хімічний корпус, II та V поверхи) та науковою літературою (стоматологічний корпус, II поверх, кім. 17).

03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1

тел. (044) 454-49-58, (044) 454-49-28

E-mail: library@nmu.ua