Бібліотека Університету отримала нові підручники

До відома користувачів!
Бібліотека Університету отримала нові підручники:

 

Кумар, Віней

Основи патології за Роббінсом [Текст] : для лікарів-практиків, науковців, а також студентів і лікарів-інтернів з метою поглибленого вивчення патоморфології: У 2 -х т. / В. Кумар, А. К. Аббас, Дж. К. Астер ; пер.: І. Сорокіна, С. Гичка, І. - пер. 10-го англ. вид. - К. : ВСВ " Медицина", 2019. - ISBN 978-617-505-725-4.

Т. 1. - 2019. - 420 с. : іл.

Книга «Основи патології за Роббінсом» належить до перевіреної часом англомовної серії медичних видань Роббінса і Котрана. В її підготовці брала участь професійна команда редакторів, що гарантує глибоке розуміння найважливіших понять патології. З використанням численних ілюстрацій наведено стислий огляд основних принципів патології людини, що ідеально відповідає сучасним потребам студентів. Десяте видання повністю перероблено, основну увагу приділено патогенезу і клінічній картині захворювань. Клінічні теми розширено й оновлено. До ілюстративного матеріалу додано нові малюнки та схеми для унаочнення основних патологічних процесів. Завдяки сучасним програмам матеріал проілюстровано якісними мікрофотографіями, зображеннями макропрепаратів і рентгенівськими знімками. Для зручності основну інформацію оформлено у вигляді окремих блоків із маркованими списками. По всьому тексту виділено відомості про патогенез, морфологію та патофізіологію.

Для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, лікарів-практиків.


Kovalsky, O. V.

Radiology. Radiotherapy. Diagnostic Imaging. [Текст] : textbook for stud. of higher med. establishmens of IV accred. leven: translated from Ukrainian: Ministry of Health of Ukraine / O. V. Kovalsky, D. S. Mechev, V. P. Danylevych ; Ministry of Health of Ukraine. - 2nd ed. - Vinnytsia : Nona Knyha, 2017. - 504 p. : il. - ISBN 978-966-382-696-7

The textbook for students of higher medical educational establishments was created in accordance with the program for the discipline «Radiology» (Kyiv, 2006) and complies with the principles of the European credit-modular system for the high- guality training of doctors.

In the textbook we have presented the most recent achievements of Medical Radiology, Diagnostic Imaging technigues and its principles, diagnostic imaging of internal organs diseases, diagnostic algorithms in the study of organs and systems, guestions for self-control and case studies. For the convenience of students the basis and current level of radiation therapy are presented in one publication.

For students of higher medical educational establishments of IV th accreditation level, interns-radiologists and physicians of other specialties.


Gubsky, Yuriy Ivanovich

Biological chemistry [Текст] : textbook / Yu. Gubsky ; ed. Yu. Gubsky. - 2nd ed. - Vinnytsia : Nona Knyha, 2018. - 488 p. - ISBN 978-966-382-697-4

The textbook in Biological Chemistry consists of 30 chapters made up of text material and plentiful illustrations, including chemical formulas, reaction eguations, drawings depicting complicated intracellular transformations of biomolecules, and metabolic «charts».

The textbook is intended for students of medical and pharmaceutical faculties of higher educational establishments of Ukraine.

Підручник з біологічної хімії складається з 30 розділів і містить текстові матеріали та велику кількість ілюстрацій, у тому числі хімічні формули, реакції та їх рівняння, рисунки складних внутрішньоклітинних перетворень біомолекул і метаболічні «схеми».

Підручник призначений для студентів медичних та фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів України.


Kovalyova O. M.

Propedeutics of internal medicine [Текст] : textbook for English learning students of higher medical schools / O. M. Kovalyova, T. V. Ashcheulova. - 3 ed. - Vinnytsya : Nova Khyha , 2017.

Part 1 : Diagnostics. - 424 p. - ISBN 978-966-382-642-4

The textbook focuses on diagnostics methods of internal organs pathology. The basis aim of this textbook is to describe the various skills involved in taking a history, performing a physical examination: inspection, palpation, percussion, and auscultation. Semiological meaning of symptoms is represented. Laboratory and instrumental methods of examination are also described. The textbook is intended for medical students, intern-doctors, and doctors of general practice.


Kovalyova O. M.

Propedeutics of internal medicine [Текст] : textbook for English learning students of higher medical schools / O. M. Kovalyova. - 3 ed. - Vinnytsya : Nova Khyha , 2017.

Part 2 : Syndromes and diseases. - 264 p. - ISBN 978-966-382-643-1

The textbook focuses on syndromes and diseases of respiratory, cardiovascular, digestive, kidneys and urinary, blood, and endocrine system organs.

The textbook is intended for medical students, intern-doctors, and doctors of general practice.


Патоморфологія та гістологія [Текст] : атлас : гістологія, патоморфологія, цитоморфологія / Д. Д. Зербіно [та ін.]. - Вінниця : "Нова Книга", 2016. - 800 с. : іл. - ISBN 978-966-382-576-2

В атласі у систематизованому порядку, виходячи із сучасних позицій, відображено гістологічну будову тканин і органів, патогістологічні прояви загальнопатологічних процесів, цито- і патоморфологію захворювань усіх систем, органів і тканин організму людини. Усі мікрофотографії представлені оригінальними гістологічними та цитологічними препаратами.

Атлас складається з 2-х ч: гістології та патоморфології, що дозволяє проводити порівняння патологічних процесів із нормальною гістоархітектонікою тканин і органів.

Атлас призначений для студентів медичних ВНЗ за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія», які вивчають гістологію та патоморфологію, для лікарів-інтернів, магістрантів, аспірантів, клінічних ординаторів за спеціальностями «Патологічна анатомія», «Дитяча патологічна анатомія», лікарів патологоанатомів, викладачів медичних ВНЗ і лікарів різних спеціальностей, у практиці яких зустрічаються патологічні стани та захворювання, патогістологічна картина яких тут продемонстрована.


Посібник з біологічної хімії "Крок 1. Стоматологія" [Текст] : навч. посібник / МОЗ України ; уклад. Л. В. Яніцька [та ін.] ; за ред.: О. Я. Склярова, Л. В. Гайової. - К. : ВСВ " Медицина", 2019. - 360 с. - ISBN 978-617-505-734-6

Навчальний посібник включає тестові завдання, що були представлені в екзаменаційних буклетах «Крок-1», затверджені базові тестові завдання центру тестування МОЗ України різних років, а також тести, створені викладачами кафедр медичних закладів вищої освіти України. Тестові завдання згруповані за темами, до кожного тестового завдання наведена правильна відповідь та подано її обгрунтування.

Самостійна робота з тестовими завданнями посібника сприятиме поліпшенню якості вивченого матеріалу та підготовки студентів до складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-1. Стоматологія».

Для студентів медичних закладів вищої освіти за спеціальністю «Стоматологія».


Моделювання анатомічної форми зубів [Текст] : підручник для студентів медичних закладів вищої освіти / П. С. Фліс [та ін.]. - К. : ВСВ " Медицина", 2019. - 352 с. : іл. - ISBN 978-617-505-645-5

У підручнику висвітлено питання з історії розвитку ортопедичної стоматології, організації робочого місця, охорони праці та техніки безпеки, правила деонтології та міжособистісного спілкування фахівців-стоматологів. Надані відомості про анатомічну і функціональну будову органів ротової порожнини, зубних рядів та аномалії зубо-щелепного апарату. Детально розглянуто особливості будови коронкової частини кожного окремого зуба та його поверхонь. Наведено приклади графічного зображення зубів, навчальних методик відновлення анатомічної форми зубів різними матеріалами (з гіпсу, мила, пластиліну, пластики, кераміки). Представлені сучасні погляди на функціонування жувального апарату різних авторів і виробників, особливості відновлення анатомічної форми зубів під різні ортопедичні конструкції з використанням сучасних матеріалів і зарубіжних технологій.

Підручник відповідає сучасним навчальним планам і програмам та містить додаткові відомості до організації самостійної роботи фахових молодших бакалаврів і студентів медичних закладів вищої освіти.


Нові підручники можна отримати у відділах обслуговування навчальною(фізико-хімічний корпус, II та V поверхи) та науковою літературою (стоматологічний корпус, II поверх, кім. 17).

03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1

тел. (044) 454-49-58, (044) 454-49-28

E-mail: library@nmu.ua