Бібліотека Університету отримала нові підручники

До відома користувачів!
Бібліотека Університету отримала нові підручники:

 

Біологічна і біоорганічна хімія [Текст] : підручник у 2 кн. / Б. С. Зіменковський [та ін.] ; за ред.: Б. С. Зіменковського, І. В. Ніженковської ; МОН України, МОЗ України, НМУ ім. О. О. Богомольця. - 2-е вид. випр. - К. : ВСВ " Медицина", 2017.

Кн. 1 : Біоорганічна хімія. - 272 с. - Бібліогр.: с. 249 ; Покажч.: с. 250-271. - ISBN 978-617-505-585-4

У підручнику на основі сучасних засад теоретичної органічної хімії викладено будову, хімічні властивості та біологічну роль органічних сполук, які беруть участь у процесах метаболізму людини: низькомолекулярних біорегуляторів (вітамінів, гормонів, інших природних та синтетичних біологічно активних сполук, у тому числі деяких лікарських засобів і токсичних сполук) та біополімерів ( вуглеводів, білків, нуклеїнових кислот).

Для студентів і викладачів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів-університетів, інститутів й академій.


Tsyhykalo, O. V.

Topographical Anatomy and Operative Surgery [Текст] : textbook for English-speaking foreign students / O. V. Tsyhykalo. - 3 rd ed. - Nova Knyha : Vinnytsia, 2018. - 528 p. : il. - ISBN 978-966-382-699-8

The textbook compiled in accordance with the Program of the educational subject «Topographic Anatomy and Operative Surgery» for higher medical educational institutions of the III-IV levels of accreditation of the Ministry of Health of Ukraine.

The textbook presents up-to-date data in Topographic Anatomy and Operative Surgery of the regions of head, neck, thorax, abdomen, pelvis, spine and limbs. The topographic specific characteristics of organs and anatomical structures have been ascertained and they should be taken into account in the process of performing diagnostic and treatment procedures. A technigue of principal surgical operations with due regard for the history and the modern state of the medical science is adduced in detail.

For medical students, internship doctors, residents.


Терапевтична стоматологія [Текст] : підручник у 4 т. / М. Ф. Данилевський [та ін.] ; за ред. А. В. Борисенка ; МОЗ України, НМУ ім. О. О. Богомольця. - 3-є вид., випр. - К. : ВСВ " Медицина", 2017.

Т. 1. : Пропедевтика терапевтичної стоматології. - 360 с. - Бібліогр.: с. 355-357. - ISBN 978-617-505-610-3

У підручнику висвітлено історію терапевтичної стоматології, розглянуто питання анатомічної, гістологічної будови зубів та слизової оболонки ротової порожнини, наведено дані про матеріали для пломбування каріозних порожнин та кореневих каналів зубів; методи препарування та пломбування каріозних порожнин та кореневих каналів.

У контексті Болонського процесу внесені тести та відповіді до них для самостійного контролю.

Для студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів – медичних університетів, інститутів й академій.


Терапевтична стоматологія [Текст] : підручник у 4 т./ М. Ф. Данилевський [та ін.] ; за ред. А. В. Борисенка ; МОЗ України, НМУ ім. О. О. Богомольця. - 2-е вид., переробл. і допов. - К. : ВСВ " Медицина", 2017.

Т. 2. : Карієс. Пульпіт. Періодонтит. Ротовий сепсис. - 592 с. - Бібліогр.: с.578-582 ; Предм. покажч.: с. 583-586. - ISBN 978-617-505-603-5

Видання присвячено найпоширенішим стоматологічним захворюванням : некаріозним ураженням твердих тканин зубів, карієсу і його ускладненням (пульпіту та періодонтиту).

У підручнику висвітлено основні методики обстеження хворого з ураженням твердих тканин зубів: карієсом і його ускладненнями. Викладено клінічну картину та лікування некаріозних уражень твердих тканин зубів. Надано основні відомості про найпоширеніше захворювання людини – карієс зубів, причини його виникнення та розвиток. Описано клінічну картину, діагностику та диференціальну діагностику карієсу з іншими подібними за клінічною картиною захворюваннями. Наведено методи лікування карієсу із застосуванням сучасних медикаментозних засобів і пломбувальних матеріалів.

Описано причини та механізми розвитку запалення пульпи зуба – пульпіту, його клінічну картину, основні принципи діагностики та лікування із застосуванням сучасних методів знеболювання.

Докладно розглянуто етіологію, патогенез, клінічну картину запалення періодонта - періодонтиту. Наведено основні методи його лікування.

Значну увагу приділено типовим лікарським помилкам під час лікування карієсу зубів, пульпіту та періодонтиту, описано їхні причини, методи профілактики й усунення.

У контексті Болонського процесу наведено контрольні питання до кожного розділу, тести для самостійного контролю знань і відповіді на них.

Для студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів-медичних університетів, інститутів й академій.


Терапевтична стоматологія [Текст] : підручник у 4 т. / М. Ф. Данилевський [та ін.] ; за ред. А. В. Борисенка ; МОЗ України, НМУ ім. О. О. Богомольця. - 2-е вид., переробл. і допов. - К. : ВСВ " Медицина", 2018.

Т. 3. : Захворювання пародонта. - 624 с. : іл. - Бібліогр.: с. 606-621. - ISBN 978-617-505-579-3

Видання присвячено найпоширенішим патологічним станам у стоматології-захворюванням пародонта.

У підручнику розглянуто питання анатомії та фізіології пародонта, клініки й діагностики, лікування й профілактики захворювань пародонта. Особливу увагу приділено медикаментозному, хірургічному лікуванню (кюретаж, гінгівектомія, клаптеві операції тощо, фізіотерапевтичним методам лікування (електролікування, ультразвукова терапія, вакуум-терапія, масаж тощо). В окремому розділі викладено методи обстеження хворого.

У другому виданні з урахуванням настанов Міжнародної федерації стоматологів подано лікування захворювань пародонта згідно з вимогами доказової медицини.

Анатомічні терміни подано за Міжнародною анатомічною номенклатурою. У контексті Болонського процесу наведено тести для самостійного контролю знань і відповіді до них.

Для студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів-медичних університетів, інститутів й академій.


Нові підручники можна отримати у відділах обслуговування навчальною(фізико-хімічний корпус, II та V поверхи) та науковою літературою (стоматологічний корпус, II поверх, кім. 17).

03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1

тел. (044) 454-49-58, (044) 454-49-28

E-mail: library@nmu.ua