Лизогуб Віктор Григорович – лікар-терапевт,

кардіолог, доктор медичних наук, професор:

до 75 – річчя від дня народження

 

Лизогуб Віктор Григорович (н. 12.10.1947) – лікар-терапевт, кардіолог, доктор медичних наук (1991), професор (1995), декан медичного факультету № 3 (1995–2005), завідувач кафедри внутрішньої медицини № 4 (з 1995 р.) НМУ імені О. О. Богомольця, заслужений діяч науки і техніки України (2004), заступник директора Державного фармакологічного центру МОЗ України (2005), директор «Науково-експертного центру лікарських засобів створених на основі нанотехнологій НАН України» (2009).

Віктор Григорович Лизогуб народився в с. Требухів Броварського району Київської області. У 1972 р. закінчив Київський медичний інститут імені О. О. Богомольця. В 1974 р. – клінічну ординатуру за спеціальністю нервові хвороби в НДІ геронтології і був обраний за конкурсом на посаду молодшого наукового співробітника. У 1978 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Регіонарний мозковий кровоток при старінні та церебральному атеросклерозі». З 1980 р. працює на посаді асистента кафедри терапії педіатричного факультету Київського медичного інституту імені О. О. Богомольця. У 1990 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Особливості діагностики та медикаментозного лікування ішемічної хвороби серця у хворих з початковим коронарним атеросклерозом». З 1990 р. – доцент, а з 1995 – професор та завідувач кафедри терапії педіатричного (надалі – третього медичного) факультету Київського медичного університету імені О. О. Богомольця. З 1995 р. В. Г. Лизогуб працює на посаді завідувача кафедри внутрішньої медицини № 4 та водночас декана третього медичного факультету НМУ (1995–2005). Упродовж 2005–2008 рр. – директор Департаменту координації контролю клінічних випробувань Державного фармакологічного центру МОЗ України. З 2009 р. обіймає посаду директора «Науково-експертного центру лікарських засобів, створених на основі нанотехнологій НАН України».

Автор 552 наукових праць, зокрема 5 монографій, 1 підручника, 12 навчальних посібників та 37 винаходів. Індекс Гірша (Scopus) – 6. Розробляє методи діагностики та лікування гіпертонічної хвороби й ішемічної хвороби серця. Обґрунтував роль шкіри в генезі коронарного атеросклерозу і перебігу ішемічної хвороби серця. Під керівництвом професора В. Г. Лизогуба підготовлено 15 кандидатів та 3 доктори медичних наук, наразі виконується 5 кандидатських і 2 докторських дисертації. Член Президії республіканського товариства терапевтів України, заступник голови Вченої ради з фаху кардіологія і ревматологія при НМУ, дійсний член Європейського товариства кардіологів (ESC), головний редактор журналу МОЗ України «Лікарська справа» (2005–2012). Нагороджено медаллю імені академіка М. Д. Стражеска «За заслуги в охороні здоров’я» та медаллю «За заслуги» Асоціації кардіологів України.

Науковий доробок В. Г. Лизогуба широко представлено в: імідж-каталозі «Наукові праці вчених-медиків НМУ імені О. О. Богомольця», електронному каталозі, алфавітному та систематичному каталогах. 

 

жовтень 2022 року

 

03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1

тел. (044) 454-49-58, (044) 454-49-28

E-mail: library@nmu.ua