Нова наукова література у фонді бібліотеки НМУ

імені О. О. Богомольця

 

Бібліотека НМУ імені О. О. Богомольця висловлює подяку Бойчаку Михайлові Петровичу, військовому лікарю-терапевту, докторові медичних наук, професорові, генерал-майору медичної служби, заслуженому лікареві України за подарований комплек наукових та науково-популярних видань з автографом автора:

– Бойчак М. П. Терапевтичні аспекти війни на Сході України : монографія / М. П. Бойчак, Г. В. Осьодло. – Київ : Вид-во «Людмила», 2020. – 320 с.

– Бойчак М. П. Нариси з історії української військової терапії : трилогія. Кн. I. Українська медицина у період історії нового часу. – Київ : ВД «АртЕк», 2020. – 542 с.

– Бойчак М. П. Нариси з історії української військової терапії: трилогія. Кн. II. Внесок українських терапевтів у розвиток військової терапії у роки Другої світової війни. – Київ : ВД «АртЕк», 2020. – 513 с.

– Бойчак М. П. Нариси з історії української військової терапії. Кн. III. Військова терапія після Другої світової війни і в роки незалежності України. – Київ : ВД «АртЕк», 2020. – 360 с.

   Видання будуть корисними для військових лікарів, науково-педагогічних працівників, слухачів Української військово-медичної академії, студентів закладів вищої медичної освіти, лікарів терапевтичного профілю та всіх, хто цікавиться бойовою терапевтичною патологією.

 

 

 

03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1

тел. (044) 454-49-58, (044) 454-49-28

E-mail: library@nmu.ua