Бібліотека НМУ висловлює щиру подяку Олександрові Григоровичу Резнікову, ендокринологу, патофізіологу, академіку НАМН України, член-кореспонденту НАН України, докторові медичних наук, професорові за подаровані примірники монографій:

Резніков О. Г. Перинатальне програмування розладів ендокринних функцій і поведінки : [монографія] / О. Г. Резніков. – Київ : Наукова думка, 2019. – 270 с.

Монографію присвячено проблемі функціональної тератології, розглянуто фундаментальні механізми порушень статевої диференціації мозку, модифікації функціонального стану гіпоталамо-гіпофізарно-адреналової системи та інших розладів із позицій епігенетичного імпринтингу. Накреслено шляхи запобігання патології, зумовленої пренатальним стресом, гормональним дисбалансом, ендокринними дизрапторами, побічною дією лікарських засобів.

Монографію адресовано фізіологам, патофізіологам, ендокринологам, фахівцям інших спеціальностей, студентам.

[у співавт.] Барабой В. А. Фізіологія, біохімія і психологія стресу : [монографія] / В. А. Барабой, О. Г. Резніков. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 314 с.

У монографії висвітлено фізіологічні, біохімічні та психологічні аспекти стресу, узагальнено сучасні відомості про закономірності та особливості окремих видів стресу, його прояви та механізми, розглянуто психологічні та інші особливості психоемоційного і радіаційного видів стресу, його вплив на імунну, серцево-судинну, репродуктивну системи організму. До книги увійшли також деякі результати науково-дослідницької роботи авторів з проблеми стресу, наведені рекомендації щодо подолання стресу і виходу з стресових станів.

Видання розраховане на широке коло науковців, лікарів, викладачів і студентів ЗВО біологічного, медичного, педагогічного і психологічного профілю.


03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1

тел. (044) 454-49-58, (044) 454-49-28

E-mail: library@nmu.ua