Подарунок бібліотеці

Бібліотека НМУ імені О. О. Богомольця висловлює щиру подяку Мальцеву Дмитрові Валерійовичу, кандидатові медичних наук, завідувачу лабораторії імунології та молекулярної біології НДІ ЕКМ НМУ імені О. О. Богомольця за подаровані примірники книг:

– Мальцев Д. В. Иммунотерапия : монография / НМУ им. О. О. Богомольца, Ин-т эксперимент. и клинич. медицины ; Мальцев Д. В. – 2-е изд., допол. и перераб. – Киев : Юстон, 2020. – 663 с. – Библиогр. : с. 640–663.

В монографії викладені основи сучасної науки про імунотерапію як науку про прогресивний високоефективний метод біологічного лікування імунодифіцитних, інфекційних, аутоімунних, алергічних і онкологічних захворювань за допомогою компонентів імунної системи організму людини різного походження.


– Мальцев Д. В. Дефіцит мієлопероксидази фагоцитів : монографія / НМУ ім. О. О. Богомольця, Ін-т експеримент. і клініч. медицини / Мальцев Д. В. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 208 с.

В монографії наведено основи вчення про дефіцит мієлопероксидази фагоцитів як поширений мінорний імунодефіцит з ураженням фагоцитної ланки імунітету.


03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1

тел. (044) 454-49-58, (044) 454-49-28

E-mail: library@nmu.ua