Подарунок бібліотеці

Бібліотека НМУ імені О. О. Богомольця висловлює щиру подяку Яворовському Олександрові Петровичу, докторові медичних наук, професорові, академіку НАМН України, завідувачу кафедри гігієни та екології № 2 за подарований комплект монографії:

Сергета І. В., Панчук О. Ю., Яворовський О. П. Гігієнічна діагностика професійної придатності студентів закладів медичної освіти (на прикладі стоматологічних спеціальностей) : [монографія] / І. В. Сергета, О. Ю., Панчук, О. П. Яворовський ; [за ред. О. П. Яворовського та І. В. Сергети]. – Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2020. – 348 с.

В монографії наведені теоретичні та методичні основи гігієнічної діагностики професійної придатності студентів закладів медичної освіти, науково обгрунтовані методики професіографічної оцінки психофізіологічних функцій і особливостей особистості та комплексної бальної оцінки особливостей перебігу професійної адаптації і формування високої професійної придатності студентів, які здобувають стоматологічний фах, а також комплекс заходів щодо оптимізації професійного навчання, психогігієнічної корекції перебігу процесів професійної адаптації і запобігання виникнення несприятливих змін у психофізіологічному стані організму майбутніх лікарів-стоматологів.

Для гігієністів, фізіологів, медичних психологів, сімейних лікарів, педіатрів, фахівців охорони здоров’я та освіти.

03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1

тел. (044) 454-49-58, (044) 454-49-28

E-mail: library@nmu.ua